Ploché střechy, střešní světlíky, opláštění budov, revitalizace panelových domů realizace v celé ČR
CZ
Realizace staveb Střecha Střešní světlík Fotovoltaické panely Opláštění Opláštění Opláštění Prosvětlovací pásy Prosvětlovací pásy Dveře a vrata Dveře a vrata
Realizace staveb

Realizujeme rekonstrukce i novostavby především průmyslových objektů na klíč. Naším hlavním zaměřením jsou ploché střechy, opláštění, střešní světlíky.

Vážení zákazníci, vítáme vás na stránkách firmy Střechy Vaníček spol. s.r.o. – specializované firmy na ploché střechy, střešní světlíky a opláštění budov.

Naše činnost je zaměřena na následující obory:

Ploché střechy rekonstrukce střech průmyslových a obytných
objektů, dodávky a montáže nových střešních plášťů
home box 1
Opláštění a zateplení průmyslových budov dodávky a montáže opláštění budov - systém sendvičových panelů, skládané fasádní systémy home box 2 Střešní světlíky vlastní výroba světlíkového systému SKYLIGHT
včetně dodávky a montáže
home box 3

Opravy foliových střech

Vaše plochá střecha, kterou jste před 20-ti či méně lety nechali opatřit novou PVC hydroizolací nebo jinou povlakovou krytinou, vám náhle dosloužila ?

Máme pro vás několik možností řešení, které jsou vždy individuální a které vám rádi nabídneme.

Nejprve je dobré zjistit příčiny a možné chyby, proč již střecha neplní svou funkci, aby bylo možné se jim při nastávající nevyhnutelné opravě vyhnout.

Důvodů ztráty funkčnosti střechy může být několik:

V ČR se od 90. let rozšířila aplikace střešních krytin na bázi měkčeného PVC. Tyto PVC folie jsou jedním z hlavních typů povlakových krytin používaných i v současné době. Jejich výhodou je příznivá cena, široké spektrum využití, snadná zpracovatelnost i požadovaná požární odolnost.

Bohužel i na náš trh pronikly materiály od méně renomovaných výrobců. Ani zákazníci ani realizační firmy tehdy nevěděli, jak překvapivě krátká může být životnost takových materiálů. Některé z nich ztratily své vlastnosti již za několik let (3-4 roky), ačkoliv u nich byla deklarována předpokládaná životnost 20 -30 let.

Naštěstí je možné vybírat ze značek, jejichž materiály těchto životností dosahují, jako například SIIKAPLAN, SARNAFIL, PROTAN, BAUDER aj..

Od doby prvních realizací plochých střech s foliemi na bázi PVC již uplynulo více než 25 let a mnohé z nich jsou na hranici životnosti. Pak stačí  jedno krupobití a havárie ve formě stovek prasklin je na světě. Opravit takto poškozenou střechu záplatováním je zpravidla nemožné, jelikož tyto folie jsou ve velké většině v důsledku degradace nesvařitelné

Majitel objektu pak stojí před rozhodnutím, jaký materiál zvolí na následnou opravu. Má vůbec možnost zvolit materiály s delší životnosti na 30 a více let ?

Od 80. let jsou na trhu folie na bázi polyolefinů (polypropylenů a polyetylenů) označované jako FPO/ TPO . Výhodou těchto folií je, že neobsahují žádná migrující změkčovadla, která by mohla jako u PVC folií unikat a tak zkracovat významně jejich životnost. Zároveň jsou tyto folie ekologické (bez obsahu chloru) , snášejí se jak s asfalty, tak i pěnovými polystyreny. Naše společnost začala tyto hydroizolační folie aplikovat již od 90 let a všechny ploché střechy realizované touto technologií jsou stále plně funkční.

Instalace FPO/TPO folií je náročnější než instalace běžných PVC krytin. Měla by být prováděna pouze proškolenými izolatéry. Naše společnost disponuje zkušenými pracovníky, kteří mají dlouholeté  zkušenosti s instalacemi FPO/TPO hydroizolačních systémů.

Na fotografiích níže jsou zobrazeny typické poruchy hydroizolačních folii na konci jejich životnosti.

 

 

 

Ukázka typické trhliny na hydroizolační folii na konci své životnosti, popřípadě po poškození kroupami

Další příklad drobné trhliny, která ovšem může být ve větším počtu významným zdrojem zatékání.

Plošná degradace (smrštění) střešní folie způsobila masivní trhliny podél atiky.

Ukázka opravy ploché střechy bytového domu s poškozenou PVC krytinou po krupobití (Boršovská 7-11, České Budějovice)

Původní stav - poškozená krytina

Průběh opravy

Hotová realizace